Funktioner/funktionsbegrebet  
      
   Indhold Materialer/opgaver
        
 

    Lineære funktioner: f(x) = ax + b

 

Ligefrem og omvendt proportionalitet

 

Eksponentialfunktioner

Lav eksempler på grafisk afbildning af funktionerne.

Geogebra
  Ikke eksamensstof på D-niveau:  
  Potensfunktioner

2. grads funktioner