Erhvervsfagligt emne 1  
      
   Materiale: Opgaver om fagligt emne/produkt fra din afdeling.

Skitser, tegninger, beregninger mm. samles til et dokument (evt. i Word).


Arealbregninger. Beregn arealer af fladerne i dit emne.

Rumfangsberegninger. Beregn rumfang på dit emne.

Massefylde. Beregn vægt af dit emne.

Pythagoras: Lav trekantberegning på dit emne.

Trigonometri: Lav vinkelberegning på dit emne.
Udskriv...