Forholdsregning  
      
       Opgaver/materialer
  Forholdsregning er brøkregning Opgave03-1: Brøker
        Eksempler på forholdsregning: Opgave03-2: Blandingsforhold
    Opgave03-3: Akkordaftaler
     
  Tømreropgave: Opgave03-4: Inddeling