Undervisningsplan
Matematik, niveau F
standard
   
         
       
  Lektion Emner  
  1-3 Introduktion
Tal- og symbolbehandling (1)
 Længdeenheder

 
  4-6 Tal- og symbolbehandling (2)
Målestoksforhold
 Erhvervsfagligt emne 1
 
  7-9 Arealberegninger  
  10-12 Rumfang, vægt og massefylde (1)  
  13-15 Vægt og massefylde
Erhvervsfagligt emne 1
 
  16-18 Pythagoras
  Erhvervsfagligt emne 1
 
  19-21 Pythagoras  
  22-24 Midtvejsopgaver
Erhvervsfagligt emne 1

 
  25-27 Opsamling
Tal- og symbolbehandling (3)
Erhvervsfagligt emne 1
 
  28-30 Trigonometri (1)
Erhvervsfagligt emne 1
 
  31-33 Trigonometri (2)
Erhvervsfagligt emne 1
 
  34-36 Erhvervsfaglige emner  
  37-39 Erhvervsfaglige emner  
40-42 Erhvervsfaglige emner
  43-45 Erhvervsfaglige emner  
  46-48 Slutopgaver  
  49-51 Eksamensforberedelse.
Standpunktskarakterer
Evaluering
Afslutning
 
    Eksamen