Grundskole

Vi arbejder med et nyt brobygningskoncept, underforsøgsordning med brobygning
Konceptet tager afsæt i, at vi kommer længst med eleverne, når vi samarbejder. Samarbejde giver en mulighed for, at vi kan komme til at kende skolerne på de forskellige kulturer. Hos os, taler vi eksempelvis om den 3-dobbelte bundlinje. Vores samarbejde bliver både fysisk og online og veksler i mellem det formelle og uformelle rum. Det er vigtigt, at vi finder en samarbejdsplatform, som kan passe os alle.

Didaktisk ramme-skabelon

Målet med "Hybride læringsrum i brobygning"

 1. At planlægge indhold, så det passer med fag og/eller aktivitet hos jer i grundskolen
 2. At styrke elevernes kritiske sans igennem arbejdeet med ægte problemer - "wicked problems"
 3. At læringsaktiviteten inddrager omverden i et fælles tilpasset omfang med digital teknologi
 4. At læringsaktivitetn faciliteres af Learnmark Business EUX i en designproces

Didaktisk ramme-skabelon

Er tilvirket gennem kendskab til bogen "Digitale læringsrum" af Christian Dalsgaard og Thomas Ryberg (2022)

Præsentationsvideo af Designskabelonen

Her kan du se en meget kort præsentation om tankerne bag skabelonen, men mest dit udbytte af et brobygningsforløb

Udbyttet med "Hybride læringsrum i Brobygning"

 • At opleve fag/projekt anvendt i en anden sammenhæng
 • At skabe en ny relation til dine elever, når du står ved siden af
 • At få erfaring med digtial teknologi i udvidelsen af det traditionelle klasseværens i dialog med kolleger
 • At jeres elever oplever en øget motivation i brobygning og valg af ungdomsuddannelse

Fordele ved "Hybride læringsrum i Brobygning"

 • Kollaborativ vidensopbygning i etablering af fælles praksis
 • Opbygning af en "forretningskultur" til gaven for eleverne
 • Tilgængelig i vejledning af elevernes uddannelsesvalg

Egenskaberne ved "Hybride læringsrum i Brobygning"

 • Planlægning og koordinering af forløbet foretates i fællesskab gennem en didaktisk ramme-skabelon
 • Fleksibilitet i forhold til samarbejdsmuligheder med digital teknologi
 • Rammesætning af "wicked problems" i forhold til den 3-dobbelte bundlinje og omverden
 • Læringsaktiviteten faciliteres af Learnmark Business EUX igennem "Design Thinking-proces

Kontaktoplysning og periode

Interesseret i facilitering af en idéworkshop - kontakt mig for en aftale 🙂

 • Periode: 1. august 2022 til 30. september 2022 (pilotprojekt som projektforløb)

Jette Vind

Jette Vind