At bygge bro mellem grundskolen og erhvervslivet 🏫 🏬

Brobygning, der bygger BRO mellem grundskolen og erhvervsskolen. Introduktionsvideo til Brobygning i Hybrid læringsrum


Formål med brobygning 🎯

 • At øge elevernes tilgængelighed til valg af erhvervsuddannelse
 • At flere elever tilvælger erhvervsuddannelsen
 • At skabe et dialogforum på alle niveauer, men henblik på øget information
 • At nytænke brobygning i kontekst af hybrid læringsrum

Brobygning 🌉

Det giver mening for eleverne og værdi for virksomheden, at vi arbejder med problemstillinger, som er aktuelle og relevante. Samtidig giver det værdi for virksomheden, at finde mulige løsninger, som de ikke selv havde tænkt på.
Virksomhederne kommer på besøg eller vi besøger dem for at få et indsigt i deres problemstillinger.
Løsning på en problemstilling har ofte en negativ betydning for andre forhold i virksomheden, det kalder vi for trade-off.
Problemstillinger kan ikke nødvendigvis findes med simple løsninger, og vi bliver nødt til at se problemstillingerne som "wicked problem".
Wicked skal ikke oversættes til "ondskab" nærmere, at én løsning, der skaber glæde hos en gruppe, kan skabe modstand for en anden gruppe.
Nogle eksempler på "wicked problem" er:

 • Hvordan undgår vi stress på arbejdspladsen?
 • Hvordan kan virksomheden fremme cirkulær økonomi?
 • Hvordan kan virksomheden sikre en ansvarlig produktion?

"Wicked problem" og scenariedidaktikken 🧼

 • Wicked problem for at skabe kritisk opmærksomhed
 • Tydeligheden i, at en god løsning ikke skaber værdi for alle
 • Problem eller udfordring, set i forhold til Den 3-dobbelte bundlinje
  • People (Dansk, kulturforståelse/organisation og psykologi)
  • Profit (Matematik, afsætning og virksomhedsøkonomi)
  • Planet (Samfundsfag, engelsk, erhvervsjura og international handel)
 • Aftales i samarbejde med grundskolelærerne, så det giver mening i eleveres undervisning
  Se mere om brobygningsaktivitet
Elever i igang med design og prisoptimering

Erhvervsliv og Erhvervsskole 🏬

Erhvervslivet er omdrejningspunkt for al undervisning, fordi det handler om at danne og uddanne eleverne til job, som både kan udvikle dem og som de selv kan være med til at udvikle.
For at eleverne kan udvikle deres job betyder det, at de skal finde løsninger, til en ukendt fremtid. Før at dette lader sig gøre er kreativit og innovation en vigtig del af indholdet i grundfag og projekter.
Samarbejdet med erhvervslivet har uvurderlig betydning for os, både i udarbejdelsen af projekter med udfordringer for eleverne og i særlig grad når elever skal i praktik, ca. hvert halve år.
Se mere om vores virksomhedssamarbejde .
Se mere om os, som erhvervsskole

Working with EMBED 👏

Det kræver samarbejde på tværs af alle erhvervsskoler for at nå den politiske målsætning om en andel på 30% i 2025.
Vi har stor fokus på digitale teknologier, der kan anvendes til fordel for vores elever.
Brobygning i hybride læringsrum kræver belsutning på et stratetisk niveau omkring digitale teknologier. EMBED modellen kan være en måde at arbejde strategisk, så de hybride læringsrum kan blive en realitet.

Grizzly Coat som virksomhedscase

En af de virksomheder, der har været med i mange år er Grizzly Coat, som velvilligt stiller op, til foredrag omkring forskellige enmer, som bedeømmer på elevernes opgaver eller med en video, hvor virksomheden præsenteres.

Grundskole 🏫

Brobygningsforløbet "Brobygning i hybride læringsrum" ✍️

 • Hybride Læringsrum beskriver formen i planlægningen, forberedelsen og evaluering af brobygningsaktiviteten
  • Hvad, hvorfor, hvem og hvornår der skal ændring til
  • Forskningscirkler (lærersamarbejde)
  • Didaktisk desigtænkning, der understøtter teknologisk forestillingskraft i en formel læringskontekst (LOM16 Designtænkning som didaktisk metode)
 • Scenariedidaktikken beskriver indholdet i aktiviteten
  • Meningsskabende indhold
  • Inddragelse af virkeligheden
 • Det næste bedste skridt
 • Nu scenariet vs. fremtidsscenariet i skitseform

Workshop 📢

"Hjælp samfundsøkonomien, tag en kontoruddannelse - der smiler tilbgae 😀"

Fremskrivninger viser, at der mangler 57.000 faglærte handel- og kontoransatte i 2030. Det kan betyde, at der bliver ventetider på eksempelvis kommunekontorerne og kvaliteten og serviceniveauet falder.
Rapporten henviser til en uddannelses ubalance, som kan skabe større ulighed i Danmark, fordi der er for mange til nogle typer jobs og for få til andre. Der er derfor behov for, at der genetableres en uddannelses balance, så der er faglærte til jobs i fremtiden.
For at det kan ske, skal de unge vælge erhvervsuddannelse, indgang ”kontor, handel og forretningsservice” hvilket mange steder i Danmark ikke er lykkes for erhvervsskolerne i særlig høj grad.
En workshop kan være med til at nytænke brobygning, med større grad af tilgængelighed for eleverne i grundskolen. Se mere workshoppen

Chatroom 💬

---Under udarbejdelse---
Elever og forældre i dialog med hinanden og tidligere elever fra skolen.
Se hvordan hverdagen er på Learnmark Business EUX:
To elever, der fortæller om hverdagen på EUX Business